FAQ 10

10.  Com puc saber quants alumnes del grup classe han fet la prova i la tenen tancada?

Dins de l’aplicació has d’anar a l’apartat “Assignació de proves a l’alumnat” i allà escollir les dades dels desplegables per poder veure el grup classe que t’interessa. Un cop tens el llistat de l’alumnat t’has de fixar en les columnes “Data prova” i “Situació”.

La data que apareix  en la columna “Data prova” ens diu quin dia ha fet la prova aquell alumne/a. I a més a més han de tenir una T (Tancada) en la columna “Situació”.

Aquells alumnes que tenen una T en la columna “Situació” però no tenen data, encara han de realitzar la prova.