01. Qui pot fer servir les Proves de Comprensió Lectora?

L’aplicació està pensada per a l’alumnat de primària, però també es pot utilitzar en altres etapes educatives. 

02. Què puc fer si a l’escola volem utilitzar les proves?

L’alta sempre l’ha de fer el centre educatiu. No es pot fer a nivell individual. Per tenir accés a les proves, s’ha de clicar el botó ALTA, i emplenar el formulari de sol·licitud d’alta. Un cop el centre hagi rebut l’OK de l’AMCL, ja pot començar a utilitzar l’aplicació.

03. En quines llengües es poden fer les proves?

En català, castellà, anglès i italià. El disseny de les proves d’anglès s’ha fet, considerant que és segona llengua. Cada centre decideix quines proves vol passar i a quins cursos.

04. Quant costa fer servir l’aplicació?

El centre s’ha de fer soci de l’AMCL. La quota anual de soci és de 40€. Aquesta quota dona dret a poder fer servir les Proves de Comprensió Lectora a tot l’alumnat del centre. També inclou una sessió de formació per a dues persones del centre i el suport telemàtic i telefònic que calgui.

05. Per a quins cursos estan dissenyades les proves?

En llengua catalana i castellana estan dissenyades des de segon fins a sisè de primària. En llengua anglesa des de tercer fins a sisè. I en llengua italiana des de segon fins a cinquè.

06. Quantes vegades es poden passar les proves durant el curs?

L’aplicació està dissenyada per a passar les proves un màxim de dues vegades durant el curs (principi i final). Però no és obligatori. Cada centre decideix quantes vegades les passa, i també en quins moments del curs.

07. Quantes preguntes ha de respondre l’alumnat en una prova?

Tant en català com en castellà l’alumnat de segon ha de llegir tres lectures i respondre 6 preguntes de cada lectura. En total 18 preguntes. L’alumnat de tercer a sisè ha de llegir quatre lectures i respondre 6 preguntes de cada lectura. En total 24 preguntes.

08. En quant de temps es pot fer una prova?

La durada d’una prova se situa en una franja entre 60 i 75 minuts. Tenint en compte la diversitat de l’alumnat, alguns alumnes la faran en menys temps i d’altres en necessitaran més.

09. Es pot fer una prova en dues parts?

Sí. Quan el mestre/a ho consideri, un nen/a pot fer la prova en dues parts (per exemple: avui i demà). L’alumne/a pot sortir de l’aplicació després d’haver acabat totes les preguntes d’un text.

10. Tot l’alumnat d’un grup ha de passar la mateixa prova?

No. A cada alumne/a se li pot assignar la prova del nivell que el mestre consideri més adient. El nen/a farà la mateixa prova en les dues aplicacions. No es pot canviar a mig curs.

11. Pot l’alumnat repetir una prova?

Sí. En cas que el professorat consideri que un alumne/a ha de repetir una prova sencera, es poden esborrar totes les respostes i tornar a començar des del principi.

12. Com es presenten els resultats?

De cada alumne/a es presenten els resultats globals amb el percentatge d’encerts i el nivell de comprensió lectora. També es poden veure els resultats desglossats per processos de comprensió (informatiu, inferencial, comprensió global i avaluació del text), així com les representacions gràfiques corresponents. Quan s’ha finalitzat la segona aplicació es presenta la comparativa de resultats de cada alumne/a. Després de dos o més cursos fent les proves, es pot consultar l’històric de resultats de cada nen/a.

No trobes el què busques?
Escriu-nos i resoldrem els teus dubtes.

Contacta’ns!