01. Qui pot fer servir les Proves de Comprensió Lectora?

L’aplicació està pensada per a l’alumnat de primària, però també es pot utilitzar en altres etapes educatives. 

02. Què puc fer si a l’escola volem utilitzar les proves?

L’alta sempre l’ha de fer el centre educatiu. No es pot fer a nivell individual. Per tenir accés a les proves, s’ha de clicar el botó ALTA, i emplenar el formulari de sol·licitud d’alta. Un cop el centre hagi rebut l’OK de l’AMCL, ja pot començar a utilitzar l’aplicació.

03. En quines llengües es poden fer les proves?

En català, castellà, anglès i italià. El disseny de les proves d’anglès s’ha fet, considerant que és segona llengua. Cada centre decideix quines proves vol passar i a quins cursos.

04. Quant costa fer servir l’aplicació?

El centre s’ha de fer soci de l’AMCL. La quota anual de soci és de 40€. Aquesta quota dona dret a poder fer servir les Proves de Comprensió Lectora a tot l’alumnat del centre. També inclou una sessió de formació per a dues persones del centre i el suport telemàtic i telefònic que calgui.

05. Per a quins cursos estan dissenyades les proves?

En llengua catalana i castellana estan dissenyades des de segon fins a sisè de primària. En llengua anglesa des de tercer fins a sisè. I en llengua italiana des de segon fins a cinquè.

06. Quantes vegades es poden passar les proves durant el curs?

L’aplicació està dissenyada per a passar les proves un màxim de dues vegades durant el curs (principi i final). Però no és obligatori. Cada centre decideix quantes vegades les passa, i també en quins moments del curs.

07. Quantes preguntes ha de respondre l’alumnat en una prova?

Tant en català com en castellà l’alumnat de segon ha de llegir tres lectures i respondre 6 preguntes de cada lectura. En total 18 preguntes. L’alumnat de tercer a sisè ha de llegir quatre lectures i respondre 6 preguntes de cada lectura. En total 24 preguntes.

08. En quant de temps es pot fer una prova?

La durada d’una prova se situa en una franja entre 60 i 75 minuts. Tenint en compte la diversitat de l’alumnat, alguns alumnes la faran en menys temps i d’altres en necessitaran més.

09. Es pot fer una prova en dues parts?

. Quan el mestre/a ho consideri, un nen/a pot fer la prova en dues parts (per exemple: avui i demà). L’alumne/a pot sortir de l’aplicació després d’haver acabat totes les preguntes d’un text i haver-les desat.

10. Tot l’alumnat d’un grup ha de realitzar la mateixa prova?

No. A cada alumne/a se li pot assignar la prova del nivell que el mestre consideri més adient. El nen/a farà la mateixa prova en les dues aplicacions. No es pot canviar a mig curs.

11. Pot un alumne/a repetir una prova?

. En cas que el professorat consideri que un alumne/a ha de repetir una prova sencera, es poden esborrar totes les respostes i tornar a començar des del principi.

12. Com es presenten els resultats?

A nivell individual es presenten els resultats globals de cada alumne/a amb el percentatge d’encerts i el seu nivell de comprensió lectora. També es poden veure els resultats desglossats per processos de comprensió (informatiu, inferencial, comprensió global i avaluació del text), així com les representacions gràfiques corresponents. A més a més, es poden consultar els resultats de cada nen/a a cada lectura. Quan s’ha finalitzat la segona aplicació es presenta la comparativa de resultats de cada alumne/a. 

A nivell grupal, es poden veure els resultats del grup d’alumnes que surt en pantalla tant de manera global com per processos de comprensió.

13. Com es poden veure les diferents lectures de les proves?

Un cop l’escola ha entrat a l’aplicació identificant-se amb el seu usuari i contrasenya, cal clicar a la segona icona de la part superior (Llistat de proves). A continuació cal filtrar la prova que es vol veure amb les caixes de Llengua, Model i Nivell. Restarà en pantalla la prova escollida amb les seves lectures. Clicant a sobre de cada títol, apareixerà la lectura i, a sota, les preguntes corresponents.

14. Quan comença un nou curs, s’ha de tornar a donar d’alta l’alumnat?

No. En l’apartat de Gestió, a l’esquerra hi ha el desplegable Accions massives. Cal seleccionar tot l’alumnat, obrir el desplegable i escollir l’opció Promocionar. A continuació clicar APLICAR i  tot l’alumnat haurà estat promocionat al següent nivell. Únicament caldrà donar d’alta l’alumnat que es vulgui incorporar de nou a l’aplicació. Després es podran fer de forma individual, els canvis de nivell o de grup que es creguin necessaris.

15. Es pot canviar la tipografia d’una prova?

. Totes es lectures en català i castellà presenten tres tipologies de lletra: Estàndard, Lletra de pal i Lletra expandida. Si no s’escull res, les lectures apareixeran sempre, per defecte, amb la tipografia Estàndard. Si es vol canviar la tipografia dels textos d’un alumne/a, cal anar a l’apartat Gestió, clicar el botó EDITAR d’aquell alumne, obrir el desplegable de la columna Tipografia i escollir el tipus de lletra. Aquesta acció es pot fer tantes vegades com es vulgui.

16. Es poden assignar, al mateix temps, proves de diferents llengües a un alumne/a?

No. Un alumne/a només pot tenir assignada una prova. És la que s’indica en la columna  Prova assignada de l’apartat Assignació de proves a l’alumnat. Fins que el nen/a no hagi finalitzat aquesta prova, no se li pot assignar una d’una altra llengua. A la part superior de l’apartat Assignació de proves a l’alumnat apareix un rètol que ho recorda.

IMPORTANT! Un alumne només pot tenir assignada una prova. Fins que no l’acabi no se li pot assignar una altra.

17. Com es pot saber en quin estat es troba un alumne/a respecte a la prova que té assignada?

Quan alumne/a té assignada una prova, cal observar la columna Aplicació 1 o Aplicació 2 de l’apartat Assignació de proves a l’alumnat. Pot trobar-se amb quatre estats: 1) En blanc: l’alumne/a no ha començat la prova. 2) En procés 2/4: l’alumne/a està fent la prova. En aquest exemple, ha fet dues de les quatre lectures. 3) Pendent de correcció: l’alumne/a ha finalitzat la prova i només manca que el mestre/a la corregeixi. 4) Acabat: la prova ha estat corregida i ja es poden veure els resultats.

18. Què corregeix el professorat?

El professorat només ha de corregir les preguntes amb resposta oberta. Aquestes no superen mai el 50% del total. Les preguntes amb respostes tancades (opció múltiple, ordenar, relacionar…) les corregeix l’aplicació.

19. Què conté l’apartat Històric?

En l’apartat Històric es poden consultar els resultats de l’alumnat de cursos anteriors. Cal posar el nom del nen/a en el cercador, escollir la llengua i apareixeran els seus resultats globals, per processos de comprensió i en forma de gràfic de tots els anys acadèmics.

No trobes el què busques?
Escriu-nos i resoldrem els teus dubtes.