Què és l’AMCL?

L’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora és una associació sense ànim de lucre que ha elaborat unes proves per mesurar la comprensió lectora de l’alumnat de primària i que les posa a l’abast dels centres educatius, així com diferents materials i referències relacionats amb aquesta capacitat.

Veure més

La junta directiva

La Junta directiva la formen tres persones: president, secretari i tresorera. Es reuneixen amb una periodicitat trimestral aproximadament, i revisen les línies d’actuació.

Veure més

Els estatuts

Els estatuts de l’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora van ser aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat el 3 de maig del 2019. En ells s’especifiquen els objectius més rellevants, els drets i obligacions dels seus membres i dels càrrecs així com la seva organització i funcionament.

Veure més

Com aconseguir les proves de comprensió lectora

COMPRENSIÓ LECTORA

Proves de comprensió lectora

Les PCL són les proves de comprensió lectora adreçades a l’alumnat de primària que ofereix l’Associació. Es tracta d’un instrument intern de centre que permet mesurar el nivell de comprensió lectora de l’alumnat així com la seva evolució.

Textos de les proves

En aquesta pàgina es presenten tres textos de diferents models i grau de dificultat, de les proves de català, castellà i anglès  amb les preguntes corresponents. Si el que es vol és realitzar una prova d’entrenament s’ha de clicar al […]

Què diuen els centres?

Durant aquest curs, més d’una seixantena d’escoles estan fent servir les nostres proves, assisteixen a una petita formació sobre diferents aspectes de la comprensió lectora i aprenen a gestionar l’aplicació.

ALGUNES DADES

68

Escoles participants

6027

Infants participants

4

Idiomes de les proves


 

Testimonis

 

Ens agraden i considerem que les proves són molt útils. El sistema de correcció, el trobem força pràctic, les graelles generades són molt interessants i ajuden a fer una radiografia força clara de la situació del nostre alumnat. A més és força ràpid de corregir.

Escola L’Estel

Escola L’Estel

Barcelona website

Els textos plantejats són adients per l'edat de l'alumnat. Les il·lustracions són atractives i ajuden. És de fàcil accés per alumnat i professorat. La correcció és molt ràpida i les graelles de resultats ajuden a veure quins són els alumnes que tenen més dificultats en la comprensió.

Mare de Déu del Roser

Mare de Déu del Roser

Barcelona website

Fes una prova i coneixeràs l’aplicació